Skip to content

Kaasutukset

Kaasutus on tuholaistorjunnassa käytettävä menetelmä, jossa kaasutettavana oleva tila (esimerkiksi viljasiilo tai laivan kontti) täytetään täysin kaasumaisilla torjunta-aineilla.

Itse toimenpiteen aikana, kaasupitoisuutta mitataan jatkuvasti sekä ympäröivistä tiloista että myös tilan sisältä.

Kaasutuksessa oleva tila merkitään aina tarvittavin varoitusmerkinnöin. Varoituslappuun merkitään aika, jolloin tila on vaarallinen.

Kaasutus on hengenvaarallinen toimenpide, koska kaasutuksessa käytettävät kemikaalit ovat myrkyllisiä kaikille elämänmuodoille, myös ihmisille. Kaasuttajilta tarvitaankin siten riittävä osaaminen ja ammattitaito sekä myös viranomaisten siihen myöntämät todistukset.

Kaasutukset Suomessa:

Suomessa tehtävät kaasutukset tehdään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kasvinsuojeluosaston ylläpitämässä rekisterissä olevien tuotteiden avulla.

Gafta GTAS sertifiointi:

Olemme saavuttaneet kaasutuksen osalta Gafta Approved Fumigator sertifioinnin.

Referenssimme:

Olemme vuosien varrella tehneet useita viljakaasutuksia erilaisiin viljasiiloihin, tasovarastoihin, aluksiin ja kontteihin.

Viljasiilojen kaasutus tehdään meillä pellettityyppisellä kaasuaineella. Kaasuaineen annostus tapahtuu käsin. Huolehdimme yhdessä viljavaraston henkilöstön kanssa myös siitä, että siilo on sopiva kaasutukseen. Tarvittaessa tiivistämme mahdolliset luukut ja raot kaasuvuotojen estämiseksi.

Olemme kaasuttaneet sekä 20 jalan (TEU) että 40/45 jalan (FEU) kontteja. Kaasutukseemme kuuluu myös kontin kunnon tarkastus ja siitä raportointi sekä sinetöinti välittömästi toimenpiteemme jälkeen tarvittavine sertifikaatteineen.

Tuotteemme:

Käytettävät kaasuvalmisteet ovat meillä pellettimuotoinen Degesch Phostoxin sekä levymuotoinen Degesch Plate. Molempien aineiden käyttöön on meillä Suomessa yksinoikeus.

Pellettimuotoisen tuotteen aktiivisena ainesosana on alumiinifosfiini (AlP). Levymuotoisen tuotteen (Degesch Plate) aktiivisena ainesosana on magnesiumfosfiini (Mg3P2).

Lopuksi:

Kaasutus on toimenpiteenä hyvin turvallinen kun se tehdään ammattihenkilöstön toteuttamana hyvässä yhteistyössä esimerkiksi viljavaraston/laivan henkilöstön kanssa.

Mikäli tarvitsette tuotteillenne kaasutuskäsittelyä tai haluatte lisätietoja siitä, ottakaa yhteyttä meihin. Kerromme siitä erittäin mielellämme lisää!