Skip to content

Jyrsijöiden torjunta

Jyrsijätorjunnan perusperiaatteet

Torjuntatoimenpiteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti

Jyrsijätorjunta aloitetaan aina kartoittamalla alue sekä rottien tai hiirien määrä. Jyrsijätorjuntakartoituksessa valitaan kantaan ja alueeseen sopivat laitteet ja aineet. On huomattava, että rottien torjuntaan valitaan usein esimerkiksi eri aineet kuin hiirien torjuntaan. Hiirien torjunta voidaan kohdistaa myös eri tiloihin kuin rottien torjunta. Jyrsijät tulevat usein sisätiloihin ravinnon tai lämmön perässä. Jyrsijätorjunta onnistuukin parhaiten tuholaistorjunnan ja asiakkaan yhteistyöllä.

Rottien hävitys ja torjunta kannattaa aloittaa heti ensihavainnosta.  Jos havaitset yhdenkin rotan päivällä, niin yleensä niitä on jo alueellasi noin 10–15 kappaletta. Tehokas rottien torjunta maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisellä kerralla.

Rottien torjunta voidaan suorittaa sekä ennaltaehkäisevästi tai jo ongelman ilmetessä. Rottien torjunta maksaakin itsensä todella nopeasti takaisin, ja heti ensimmäisen rottien ilmestymisen jälkeen kannattaa miettiä jo ennaltaehkäisevää torjuntaa. Antitecin ennaltaehkäisevät sopimukset pitävät sisällään myös takuun, jolloin lisäkäynnit jyrsijöiden osalta kuuluvat hintaan. Rottien torjuntaan käytetään yleisesti jyrsijöiden torjunta-aineita mutta myös mekaanisia laitteita. Rottien torjuntaan sopivia aineita on käytössä ainoastaan joko ammattituholaistorjuntayrityksillä tai kasvinsuojelututkinnon suorittaneilla (lupa vain omalla tilalla). Jyrsijät voivat tuottaa erittäin paljon tuhoja. Jyrsijät pilaavat ja tuhoavat elintarvikkeita. Myös jyrsijöiden ulosteet saattavat olla erittäin epämiellyttäviä. Jyrsijät voivat tuottaa myös tuhoa jyrsimällä sähköjohtoja.

Tehokkaalla hiirien torjunnalla saavutat merkittäviä hyötyjä

Hiirien torjunta kohdistetaan usein eri tiloihin kuin rottien torjunta. Tehokas hiirien torjunta voidaan suorittaa myös pistesyötityksenä sellaisiin tiloihin, jonne lapset tai muut eläimet eivät pääse. Hiirien torjuntaa suoritetaan usein loukuilla ja torjunta-aineilla. Ammattilaisten suorittama hiirien torjunta on tehokas ja taloudellinen tapa lopettaa esimerkiksi rapina välikatoilla. Hiirien torjuntaan ei ole yhtä oikeaa konstia vaan torjuntatoimenpiteet tulee aina suunnitella kohdekohtaisesti.

Miten hiiret pääsevät rakenteiden sisään?

Jyrsijät pyrkivät etsimään lämpöä ja ravintoa. Yleisesti jyrsijöiden kiinnostuksen kohteena asunnoissa on nimenomaan lämpö. Hiirien kulkureitit vievät välikatoille erilaisten pienten aukkojen kautta, väliseinän sisällä. Jyrsijöiden käyttämiä aukkoja ovat esimerkiksi peltien raot tai tuuletusaukot. Näiden tukkimiseksi voidaan käyttää rautoja tai jyrsijävillaa, jotka molemmat estävät jyrsijöiden pääsyn sisätiloihin. Jyrsijät ovat kuitenkin kekseliäitä ja sisukkaita, joten täysin varmaa estämiskeinoa ei ole. Jyrsijöiden varalle kannattaakin hankkia ennaltaehkäisevä jyrsijätorjunta.

Tuholaistorjunta alkaa aina tilanteen kartoittamisella!

Jyrsijöiden torjunta alkaa aina tilanteen kartoittamisella. Kartoituksessa pyritään tunnistamaan jyrsijöiden mahdollinen lukumäärä sekä millä alueilla jyrsijät esiintyvät. Kartoituksen avulla ammattituholaistorjuja valitsee parhaat työkalut rottien ja hiirien hävitykseen alueelta. Rottien ja hiirien torjunta on usein yhteistyötä loukkujen ja jyrsijöiden torjunta-aineiden välillä. Laadukkaalla jyrsijöiden kartoituksella voidaan myös ehkäistä torjunta-aineiden liiallinen käyttö. Jyrsijöiden kartoituskäynnillä ammattituholaistorjuntayritys pystyy yleensä samalla myös antamaan kustannusarvion rottien ja/tai hiirten torjunnasta.

Jyrsijöiden aiheuttamat taudit ja vahingot

Jyrsijät aiheuttavat monenlaisia vahinkoja. Jyrsijöiden yleisimpiin vahinkoihin kuuluvat varmasti esteettiset haitat, kuten esimerkiksi kolot asuinalueen ympäristössä. Rottien ja hiirien vahinkoihin kuuluvat myös aineelliset vahingot, näiden jyrsiessä kulkuaukkoja rakenteisiin. Pahimmassa tapauksessa jyrsijät voivat jyrsiä sähköjohtoja ja siten aiheuttaa sähkökatkoja. Jyrsijät kantavat myös monia tauteja, joten erityisesti elintarvikkeet ovat vaarassa. Kontaminoituneet elintarvikkeet tuleekin hävittää jyrsijöiden jälkiä havaittaessa.

Torjunta jyrsijämyrkyillä

Rottien sekä hiirien torjunta on kaikkein kustannustehokkainta suorittaa jyrsijöiden torjunta-aineilla. Yleisesti hybridikäsittelynä yhdessä loukkuasemien kanssa. Oikein suoritettuna rottien ja hiirien torjunta jyrsijämyrkyillä on turvallinen, nopea ja tehokas tapa päästä eroon jyrsijöistä. Torjunta-aineet asennetaan erityiseen jyrsijöiden torjunta-asemaan. Asemat on suunniteltu siten,  että muiden kuin jyrsijöiden on hankala päästä torjunta-aineeseen käsiksi. Jyrsijät häviävät yleensä alueelta 35 päivän torjuntajakson aikana. Rottien ja hiirien syötteinä voidaan käyttää erilaisia valmisteita kuten vilja-, pasta- tai tahnapohjaista houkutinaineita. Rottien torjunta vaatii aina ensin niiden tottumisen syöttiasemiin, joten rottien osalta syötityksen tehon alkaminen saattaa viivästyä muutamia päiviä. Useimmat torjunta-aineet vaativat sen, että jyrsijät käyvät syömässä useamman kerran torjunta-ainetta. Useimmat torjunta-aineet ovat antikoagulantteja, eli verta ohentavia aineita. Jyrsijät kuolevat siten sisäiseen verenvuotoon. Tämä useimmiten johtaa siihen, että sairastuessaan jyrsijät hakeutuvat nesteen äärelle, joka usein sijaitsee maan sisällä. Ammattituholaistorjujat keräävät myös löytämänsä kuolleet hiiret ja rotat.

Jyrsijämyrkyt ja muut eläimet

Jyrsijöiden torjuntaan käytetyt torjunta-aineet tulee aina sijoittaa turvallisesti. Ammattituholaistorjujat käyttävät vain tarkoitukseen suunniteltuja asemia ja käyttävät torjunta-ainetta vain tarkoituksenmukaisia määriä jyrsijöiden esiintymiseen nähden. Huolellisen suunnittelun ja tarkoituksen mukaisen käytön avulla jyrsijöiden torjunta-ainetta ei pitäisi päästä muiden eläimien käyttöön. Rottien torjunnassa käytettävät aineet ovat useimmiten antikoagulantteja, joiden vasta-aineena toimii K1 vitamiini. Jyrsijöiden torjunta-asemissa tulee aina olla varoitustarra, josta ilmenee mitä ainetta laatikossa on ja mikä vasta-aine sille sopii? Ammattituholaistorjujat tekevät myös asianmukaiset ilmoitukset alueelle, mikäli torjunta-ainetta alueella käytetään.

Antitec jyrsijätorjunta

Antitec suorittaa jyrsijätorjuntaa ympäri Suomen. Antitec noudattaa Tukesin hyvän käytännön ohjeita. Ohjeet ovat nähtävissä Tukesin sivuilla:

https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje

Antitec suorittaa jyrsijöiden torjuntaa ennaltaehkäisevästi sekä jo ongelman ilmaannuttua. Jyrsijöiden torjunta aloitetaan aina kartoittamalla alue ja sen lähiympäristö. Lisää tietoa rottien ja muiden jyrsijöiden torjunnasta saat lähialueesi toimipisteen vetäjältä. Jyrsijöiden torjunnasta voit kysyä myös valtakunnallisesta palvelunumerostamme. Jyrsijöiden torjunta on aina helpompaa mitä nopeammin pääsemme aloittamaan ongelmien ilmaantuessa.

Antitec jyrsijätorjunta palvelee

Helsinki

Tampere

Turku

Jyväskylä

Lahti

Kouvola

Kokkola

Joensuu

Oulu-Kainuu

Lappi